Payment

QR CODE

เลือกบัญชีธนาคารที่โอนเข้า

ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี

ข้อมูลการชำระเงิน

หมายเลขสั่งซื้อ
จำนวนเงิน
อัปโหลดสลิป/หลักฐานการโอน *

กรุณาแจ้งสลิป + หมายเลขออร์เดอร์ + ชื่อ ที่ Line: https://line.me/ti/p/@wintercall ด้วยนะค้า เพื่อป้องกันการตกหล่นค่ะ