ถุงน่องกันหนาว เลกกิ้ง ถุงเท้า

►เลกกิ้งกันหนาวบุขน: เหมาะสำหรับอาหาศหนาวจัด อุณหภูมิ ติดลบ ถึง เลขตัวเดียว ได้แก่ฤดูหิมะ

►ถุงน่องกันหนาว(ไม่บุขน): เหมาะสำหรับอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิตั้งแต่สิบองศาขึ้นไป ได้แก่ ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูใบไม้ผลิ และซากุระ

►ถุงเท้ากันหนาวผสมขนวูล/บุขนวูล: เหมาะสำหรับอากาศหนาวเย็น จนถึงอากาศหนาวจัด ตั้งแต่ อุณหภูมิ ติดลบ จนถึง 15 องศา

►ถุงเท้ากันหนาวแบบไม่หนา: เหมาะสำหรับอากาศหนาวเย็น ตั้งแต่ 15 องศาขึ้นไป

Showing all 7 results