Terms & Conditions

ข้อกำหนดและข้อตกลงสำหรับการสั่งซื้อผ่าน https://wintercallthailand.com รวมถึงช่องทางจำหน่ายออนไลน์ทั้งหมดของ Winter Call Thailand

1.) การโอนชำระเงินผ่านเค้าน์เตอร์ธนาคาร / ATM / Mobile-Banking / Internet-Banking ทางร้านจะไม่รับการโอนเงินที่ตั้งเวลาและการโอน Wallet ทุกชนิด หากมีการโอนชำระเข้ามา ทางร้านจะไม่จัดส่งให้ทุกกรณี

2.) การชำระเงินผ่านบัตรเคดิต/บัตรเดบิต ทางร้านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าทั้งหมด ซึ่งการดำเนินการหักเงินจากบัตรจะเป็นการดำเนินโดย https://www.omise.co ซึ่งเป็น Payment Gateway


การส่งคืนสินค้า / เปลี่ยนสินค้า

1.) ทางร้านมีบริการเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากรับสินค้า หากลูกค้าได้รับสินค้าที่ผิดจากคำสั่งซื้อ เช่น สี ไซส์ แบบ หรือจำนวน

2.) ทางร้านไม่รับคืนสินค้า หากไม่ได้เกิดความผิดพลาดมาจากการผลิตโดยตรง เช่น ใส่แล้วมีการฉีกขาดเนื่องจากการใช้งานส่วนตัว ซักแล้วเกิดความเสียหาย เป็นต้น

3.) หากสินค้าที่รับชำรุด ลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ภายใน 7 วันค่ะ ที่ Line: @wintercall

4.) ในการขอเปลี่ยนสินค้าเนื่องจากไซส์ไม่พอดี สามารถแจ้งกับฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อรับทราบเงื่อนไขและค่าบริการในการเปลี่ยนสินค้าได้ค่ะ ที่ Line: @wintercall